Hỗ trợ

Một trang Giới thiệu tuyệt vời giúp xây dựng lòng tin giữa bạn và khách hàng. Bạn cung cấp nhiều nội dung hơn về bạn và doanh nghiệp của bạn, những người tự tin hơn sẽ được khi mua hàng từ cửa hàng của bạn.

Trang Giới thiệu về Bạn có thể bao gồm:

  • Bạn là ai
  • Tại sao bạn bán các mặt hàng bạn bán
  • Nơi bạn đang ở
  • Bạn đã kinh doanh trong bao lâu
  • Bạn đã làm cửa hàng trực tuyến trong bao lâu
  • Những người trong nhóm của bạn là ai
  • Thông tin liên lạc
  • Liên kết xã hội (Twitter, Facebook)

Để chỉnh sửa nội dung trên trang này, hãy đi tới phần Trang của quản trị viên Shopify của bạn.